WITAMY NA NASZEJ STRONIE!


Towarzystwo Tenisa Ziemnego w Iławie zostało zarejestrowanie w kwietniu 1993 r.
Celem działania Towarzystwa jest upowszechnianie kultury fizycznej i sportu.


O nas


Naszym głównym celem jest upowszechnianie i propagowanie gry w tenisa ziemnego wśród mieszkańców Iławy. Współdziałanie z samorządem lokalnym w realizacji programu rozwoju kultury fizycznej. Organizowanie różnego rodzaju zespołów o charakterze sportowym i specjalistycznym wg potrzeb członków. Organizowanie nauki gry w tenisa ziemnego dla poszczególnych grup wiekowych. Udzielanie instruktażu i poradnictwa w zakresie uprawiania gry w tenisa ziemnego. Organizowanie turniejów tenisowych wg. potrzeb członków TTZ . Organizowanie i prowadzenie: wynajmu obiektów tenisowych, wypożyczalni sprzętu sportowego, usług w zakresie naprawy sprzętu sportowego – z tym że wszelkie uzyskane z takiej działalności dochody przeznaczane są wyłącznie na realizację celów statutowych. Współdziałanie z organizacjami krajowymi i międzynarodowymi o podobnych celach działalności. Podejmowanie działań mających na celu utrzymanie i powiększanie bazy materialnej do gry w tenisa ziemnego , a w tym wspieranie i inicjowanie budowy nowych kortów tenisowych oraz modernizacja istniejących. TTZ prowadzi nauczanie gry w tenisa ziemnego młodzieży w zakresie amatorskim jak i zawodniczym. Cel ten jest realizowany poprzez regularne treningi w grupach wiekowych od 8 do 16 roku życia oraz organizowanie zawodów sportowych wszystkich szczebli.

Towarzystwo jest organizacją społeczną powołaną do propagowania i rozwoju tenisa ziemnego jako formy rekreacji ruchowej w środowisku w którym działa. Terenem działania Towarzystwa jest miasto i gmina Iława a siedzibą jest miasto Iława. Towarzystwo opiera swoją działalność przede wszystkim na aktywności społecznej swoich członków i sympatyków. Wszelkie władze są wybierane i zobowiązane do składania wyborcom sprawozdania ze swej działalności.


Aktualności

 
 

KOMUNIKAT

W DNIACH 8-10 WRZEŚNIA NA KORTACH W IŁAWIE ROZEGRANY ZOSTANIE TENISOWY TURNIEJ MIAST. W TRZECIEJ EDYCJI TEGO TURNIEJU WEZMĄ UDZIAŁ REPREZENTACJE MIAST BRODNICA, NOWE MIASTO LUBAWSKIE, LUBAWA, OSTRÓDA, KWIDZYN, OLSZTYN, IŁAWA. PO RAZ PIERWSZY W TURNIEJU WEŹMIE UDZIAŁ PŁEĆ PIĘKNA, PANIE DODADZĄ BLASKU TYM ZAWODOM. PRZEWIDYWANA ILOŚĆ UCZESTNIKÓW TO OK 100 OSÓB.

 

Przyłącz się do nas. Wypełnij formularz